+31 73 503 20 02

Caliz, uw garantie voor kwaliteit

“Meetinstrumenten zonder aantoonbaar herleidbare kalibratie geven een onbruikbare meetwaarde. Door een meetinstrument aantoonbaar herleidbaar te kalibreren is de uitlezing van het instrument gewaarborgd.”

Geklimatiseerde meetkamer

Caliz B.V. heeft een geklimatiseerde meetkamer met vier kalibratie technici en een administratieve medewerker. De laatste is tevens de voornaamste contact persoon voor onze klanten.

Jarenlange ervaring

De kalibratietechnici hebben allen jarenlange ervaring en erkende kalibratie opleiding(en) op gebied van druk-, elektrische-, geometrische-, moment/kracht- en temperatuur/vocht kalibratie.

RvA herleidbaar

De RvA accreditatie is essentieel voor Caliz B.V. om de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van ieder kalibratie resultaat te kunnen waarborgen. Caliz B.V. heeft de meetkamer in Berlicum gerealiseerd met de motivatie dat ze de kalibratietechniek beheersen en RvA herleidbare standaarden heeft om betreffende kalibraties uit te kunnen voeren.

Direct contact

Caliz-about-02

linksboven: Vincent Bomers
midden: Eddie Cornelissen
rechtsboven: Mathé van de Pol
linksonder: Ton Smal
rechtsonder: René Reijbroek

Vakbekwaam vanuit IJkwezen

Het ontstaan van Caliz B.V. is terug te voeren tot de verzelfstandiging van de Dienst van het IJkwezen op 1 mei 1989. De aandelen van het toen opgerichte Nederlands Meetinstituut N.V. waren volledig in handen van de Staat der Nederlanden. Eén van de 4 werkmaatschappijen onder deze N.V. was het NMi Test- en Advies Centrum, kortweg NMi TAC.
In 1994 werd besloten tot een herstructurering van de NMi groep. NMi TAC werd een zuster van het Nederlands Meetinstituut in plaats van een dochter, onder een gemeenschappelijke nieuwe houdstermaatschappij, Holland Metrology N.V.

Voorts werd in oktober 1995 de naam van de vennootschap gewijzigd van NMi TAC naar Kalibra Nederland B.V., waarbij er tussen Kalibra en Holland Metrology een volledige verzelfstandiging, qua strategie, beleid en uitvoering, overeen werd gekomen.

Zelfstandig

Per april 1999 zijn alle aandelen van Kalibra Nederland B.V. via een management buy-out overgegaan naar een nieuwe houdstermaatschappij, Kalibra Holding B.V. Een volledige scheiding tussen Holland Metrology en het Nederlands Meetinstituut was daarmee een feit.

Per februari 2008 maakt de directeur van Kalibra bekend dat, door een centralisatie van werkzaamheden in Delft, de meetkamer van de afdeling te Berlicum zal worden opgeheven. 5 medewerkers ondernemen initiatieven om de werkzaamheden zelfstandig voort te zetten.

Hiermee is de geboorte van Caliz B.V. per 1 januari 2009 een feit.